Domů » Památky » Klášter v Milevsku

Klášter v Milevsku

Do Milevska jezdím rád. Částečně za přáteli, částečně pracovně. Mám rád zdejší klášter i jeho okolí. Součástí areálu kláštera je Chrám Navštívení Panny Marie, za shlédnutí stojí latinská škola, podivně slepený kostel sv. Jiljí a samozřejmě prohlídkové trasy přímo v klášteře.

Premonstrátský klášter v Milevsku byl založen v roce 1187 Jiřím z Milevska a opatem Jarlochem. Pojedete-li na návštěvu do jižních Čech, doporučuji jej na cestě do Tábora nebo Písku navštívit. V posledních letech zde probíhá rekonstrukce velmi zdevastovaných budov, které jsou součástí areálu kláštera. Díky tomu už bylo možné vytvořit dvě prohlídkové trasy.

První vás provede sakrálními stavbami. Podíváte se do velkolepé baziliky Navštívení Panny Marie, do rajské zahrady, opatské kaple sv. Markéty a do kostela sv. Jiljí. Ten je zajímavý mimo jiné kombinací románské věže a gotické přestavby. Hlavní dominantou je samozřejmě chrám Navštívení Panny Marie se dvěma ikonickými štíhlými věžemi.

Druhý návštěvní okruh vám představí život duchovních. Čtyři pokoje barokní prelatury, kapli opata a latinskou školu s knihovnou. Tu si prohlédněte na nádvoří i zvenku, pokud sem zavítáte mimo běžnou otevírací dobu. Najdete na ní sluneční hodiny.

Kde zaparkovat u Kláštera v Milevsku

Parkování se bát nemusíte. před zdí kláštera je vzhledem k návštěvnosti dostatek parkovacím míst. Až si klášter a jeho areál projdete skrz naskrz, můžete se podívat do parku. Přejdete potůček za parkovištěm a můžete se toulat zelení.

Během letních prázdnin je milevský klášter otevřen denně od 10 do 17 hodin, v dubnu, květnu, červnu a září pak od pátku do neděle mezi 10. a 17. hodinou.

Koukněte na mapu